Při zachycení reality objektivem fotoaparátu či kamery dochází k projekci scény do roviny - digitalizovaný obraz tak postrádá informace o hloubce scény. Pokud bychom měli k dispozici dva fotoaparáty (podobně jako máme dvě oči umožňující vnímání hloubky) nebo scénu zachytili ze dvou různých míst, mohli bychom na základě rozdílu pozic objektů mezi levým a pravým obrazem spočítat paralaxu a z ní pak odvodit vzdálenost objektů. Právě této ideje se využívá v tzv. počítačovém stereovidění, které se zabývá odhadem hloubky scény z dvojic obrazů.


Tato stránka vznikla za podpory Fondu rozvoje vysokých škol při řešení projektu FR475/2012/G1 Podpora výuky stereometrie ve zpracování obrazu. Najdete na ní informace o epipolární geometrii, disparitě, anaglyfových obrázcích a jejich vytváření, seznam datasetů a vybavení určené k zapůjčení pro řešení diplomových prací a projektů do předmětů POV, ZPO a VGE.


anaglyf