home
anaglasses
1500x1000 px
1200x800 px
800x600 px
600x400 px

Ovládání

Mezerník nebo dvojklik - spouští otáčení
Klik a tažení myši nebo šipky - pohyb a určuje směr otáčení


Vytvořeno jako součást práce: Vladislav Štechr: Stereopanoramata interiérů FIT, bakalářská práce, Brno, FIT VUT v Brně, 2013