home

Vypracované materiály


Mapa disparity Příspěvek o mapě disparity, jejích vlastnostech a spůsobu vytváření.
Epipolární geometrie Přednáška do předmětu VGE se zaměřením na epipolání geometrii.
3D počítačové vidění Přednáška do předmětu POV se zaměřením na 3D počítačové vidění.
Odhad hloubky z dvojice snímků Kapitola do studijní opory předmětu ZPO o mapě disparity.
3D Vision 2 Wireless Glasses Kit Návod pro přepojení monitoru, počítače a 3D brýlí pro stereo obraz.


Literatura dostupná v knihovně FIT VUT